Mã mời:
Đang cài đặt. Vui lòng quay lại máy tính để bàn của bạn
Tải xuống cho iOS
Trình giả lập Android
Hướng dẫn người mới

© PKB - Bảo lưu mọi quyền

Bước một

Nhấp vào cài đặt/p>

Bước hai

1 đóng ứng dụng

2 Xác nhận cài đặt trong điện thoại của bạn

Bước thứ ba

1 Nhấp vào chung

2 Nhấp vào Quản lý thiết bị sau khi nhấp vào Chung

Bước bốn

Tiếp theo bấm vào "Giải pháp phần mềm RE".

Bước năm

Nhấp để tin cậy "Giải pháp phần mềm RE" sau khi nhấp vào Tin cậy, bạn sẽ bắt đầu ứng dụng

Bước một

Nhấp vào "Tải xuống cho Android" để bắt đầu tải xuống.

Bước hai

Nhấp vào "pkw.apk" để tải xuống

Bước thứ ba

Nhấn vào đây để cho phép cài đặt

Bước bốn

Nhấn vào đây để tiếp tục cài đặt